فعالیت‌های کانون شورشی و هواداران مجاهدین به‌ مناسبت روز ۱۳آبان و فراخوان به تشکیل کانون‌های شورش-آبان ۹۸

 

فعالیت های تبلیغی کانونهای شورشی در شهرهای میهن

لینک سایت مجاهد

https://news.mojahedin.org/i/

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین بر تلاشهای خود در آبان ماه افزوده و با فعالیت‌های تبلیغی خود هر چه بیشتر فضای ارعاب رژیم ساخته را در هم کوبیده و فضای سرزندگی و شور یک خلق تحت ستم را در اقصی نقاط ایران این زیباترین وطن به نمایش گذاشتند و این پیوندی است عمیق با خلقهای بپا خاسته عراق و لبنان که زدودن هر گونه دخالت رژیم آخوندی را در کشورهای خود با سنگین‌ترین بها و فداکاریهای بی‌نظیر، اراده کرده‌اند.

و این حرکت ها نوید پیروزی مردم ستمدیده ایران و عراق و لبنان بر اهریمن و اختاپوس آخوندی را گواهی می‌دهد.

تهران- اتوبان ساوه کانون شورشی ۳۱۳

نصب بنر خواهر مریم با شعار: با مریم رجوی می‌توان و باید ایرانی نو بسازیم.

تهران- اتوبان ساوه کانون شورشی ۲۰۰

نصب بنر مریم با شعار: با مریم رجوی ایران را پس می‌گیریم.

آذربایجان غربی- اتوبان ساوه کانون شورشی ۸۸۸

اردکان- اتوبان ساوه کانون شورشی ۶۴۳

نصب بنر مسعود رجوی با شعار: با تکثیر و ترکیب کانون‌های شورشی یکانهای ارتش آزادی بپا می‌کنیم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *