فعالیت تبلیغی کانون‌های شورشی و هواداران پرشور مجاهدین در شهرهای میهن -آبان ۹۸

 

https://bit.ly/32AADt1برای دیدن فیلیم به لینک مراجعه کنید

فعالیت تبلیغی کانون های شورشی

کانون‌های شعله‌ور شورشی و هواداران پرشور مجاهدین خلق ایران ماه آبان را سراسر تلاش و فعالیت کرده و در سرتاسر ایران پیام مقاومت تا بی‌نهایت را به میان مردم عزیز ایران برده و از آن‌سو لرزه سرنگونی بر رژیم ولایت افکندند و نشان دادند که به موازات قیام در عراق و لبنان که طلسم ولایت را در منطقه شکست، در ایران هم هم‌چنان قلب شورش و مقاومت بیش‌از‌پیش برای دستیابی به آزادی و ایران بدون خمینی و آخوند در تپش است و دور نیست که این وطن را از نو بسازیم و لبخند را بر چهره‌های مردم ایران و منطقه بازگردانیم.

تهران

نصب تراکت با عنوانهای:

مسعود رجوی: حاکمیت آخوندی بسا لرزه‌های سرنگونی در پیش دارد

مرگ بر اصل ولایت‌فقیه زنده باد ارتش آزادی درود بر رجوی آبان ۹۸

مسعود رجوی: به پشتوانه قیام خلق و کانون‌های شورشی می‌توان لرزه‌های سرنگونی را به عیان دید-کانون شورشی ۸۰۴

درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای براندازم – کانون شورشی ۴۴۴

حاکمیت آخوندی بسا لرزه‌های سرنگونی در پیش دارد مرگ بر خامنه‌ای -کانون شورشی ۶۵۶

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده آتش جواب آتش آبان ۹۸

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *