قیام سراسری مردم ایران در ۱۸۱ شهر کشور

 

https://bit.ly/34BKqAEبرای دیدن فیلم به لینک مراجعه کنید 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *