آخوند نوری همدانی خواستار اخراج زنان به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی شد

women - 222

آخوند نوری همدانی از آخوندهای مرتجع قم، خواستار اخراج زنان از ادارات به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی شد.
وی که روز شنبه۱۵اسفند۹۴ با رئیس اتاق اصناف رژیم دیدار می‌کرد گفت: ”اگر رئیس‌جمهور و همه وزرا به این موضوع تأکید کنند که خانمی که کارمند اداره است، حجاب را رعایت نکند، اخراج می‌شود؛ مشکل بد‌حجابی در ادارات و جامعه حل می‌شود“.
آخوند نوری همدانی از نارضایتی گسترده مردم به‌خاطر گرانی ابراز نگرانی کرد و گفت: ”مردم از گرانی رنج می‌برند. قیمت محصولات بسیار افزایش پیدا کرده و هیچ‌گونه نظارتی نسبت به موضوع گرانی اجناس وجود ندارد. مردم از وضعیت گرانی ناراحت هستند… قیمت محصولات روز به روز بیشتر می‌شود و اجناس گران‌تر می‌شود“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *