اعتراض معاون سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌نحوه نمونه‌برداری از سایت پارچین

۹۰۶۱_اولی-هاینونن-مقام-پیشین-آژانس-بین-المللی-انرژی-اتمیمدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت از تهران طی یک کنفرانس مطبوعاتی در وین، گفت:
نمونه‌برداریهایی از سایت پارچین برای تعیین این‌که آیا رژیم ایران تلاش کرده سلاح هسته‌یی بسازد توسط رژیم ایران به جای متخصصان آژانس صورت گرفت، این آزمایش با استانداردهای آژانس کاملاً مطابقت دارد.

آسوشیتدپرس ضمن مخابره این اظهارات گفت: اولی هاینونن، معاون پیشین آژانس، گفته است هیچ پرونده دیگری را سراغ ندارد که طی آن به حکومتی که خودش به‌دلیل تلاش برای ساخت سلاح هسته‌یی تحت تحقیق باشد، اجازه داده شود از پرسنل خود برای نمونه‌داریهای محیطی استفاده کند.

You may also like...