بررسی ۴لایحه؛ در کنگره آمریکا برای فشار بیشتر به رژیم ایران و حزب‌الله لبنان

 

مجلس نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه سوم آبان چهار لایحه‌یی را به رأی می‌گذارد که هدف اصلی آنها، اِعمال فشار بیشتر بر رژیم ایران و حزب‌الله لبنان است.

روزنامه انگلیسی زبان نشنال امروز با درج این خبر افزود:‌ در صورت تصویب شدنِ این چهار لایحه، برنامه موشکی بالستیک رژیم ایران هدف قرار می‌گیرد، کشورهای اروپایی برای نامگذاری کردن حزب‌الله به‌عنوان یک سازمان تروریستی و هم‌چنین برای اعمال تحریمها علیه این گروه افراطی زیر فشار قرار می‌گیرند.

به نوشته این روزنامه لایحه اول، معروف به قانون اعمال تحریمهای بین‌المللی بر برنامه موشکی بالستیک رژیم ایران توسط اد رویس مدیر کمیته خارجی حمایت می‌شود و از حمایت دو حزبی برخوردار است… 

دومین لایحه که معروف به قانون حیفپا یا ضمایم جلوگیری مالی و اجتماعی بین‌المللی است شبکه مالی و اجتماعی حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد.

سومین محور، یک قطعنامه‌ی غیرالزام آور است که از اتحادیه اروپا مصرانه می‌خواهد حزب‌الله را در تمامیتش به‌عنوان یک سازمان تروریستی نامگذاری کند و فشار بر آن و اعضایش را افزایش دهد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *