تاکنون ۲۴نفر فلسطینی جان باخته اند

۰۱۲۸۴کودک فلسطینی که در جریان حملات هوایی فلسطین کشته شده است

یک جوان فلسطینی دیگر روز یکشنبه ۱۹مهر در سرزمینهای اشغالی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. شمار قربانیان ۱۲روز اخیر به ۲۴ فلسطینی رسیده است.
همزمان، تعداد زیادی از مردم فلسطین در مراسم تدفین چند فلسطینی از جمله یک مادر باردار و دختر ۲ساله‌اش شرکت کردند. این فلسطینیها در غزه و بر اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شده‌اند.

You may also like...