تجمع، اعتراض و اعتصاب کارگران، کشاورزان، اصناف و سایر اقشار به جان آمده در کرج، کاشان، تهران و کرمانشاه

اعتصاب-سراسری-در-بازار-سنتی-کاشاندر شهرهای تهران، کرمانشاه، کاشان و کرج در روز چهارشنبه ۱۱شهریور۹۴ اعتراض، اعتصاب و تحصن اقشار به جان آمده علیه ستمگری و چپاولهای رژیم در جریان بود.

پرند کرج – مردم عصبانی پرند به دفتر هیأت مدیره شرکت عمران پرند با فریادهای مال مردم خورها، دزدها، و گفتن ناسزا و نفرین یورش بردند.

تهران – تجمع کارگران شرکت تولیدی تهران در محیط کارخانه
جمعی از کارگران تولیدی تهران که با تهدید اخراج و بیکاری روبه‌رو هستند و از روز یکشنبه هر روز در محیط کارخانه نسبت به وضعیت خود و بی‌توجهی مدیران تجمع می‌کنند در روز چهارشنبه ۱۱شهریور نیز دست به تجمع اعتراضی زدند. یکی از کارگران گفت: ما وقتی به این کارخانه آمدیم جوان بیست ساله بودیم الآن با این سن و سال پیری چرا ما را اخراج می‌کنید و بیکار می‌کنید ما فریادمان را به چه کسی بگوییم.

تهران – آهن فروشان بازار شادآباد هم‌چنان در اعتصاب‌اند
به گفته یکی از آهن فروشان؛ الآن شرایط به‌صورتی است که مأموران مالیاتی به هر جا که مراجعه می‌کنند و مغازه‌داران را تهدید به بستن می‌کنند و روی آنها فشار می‌آورند.

کرمانشاه– تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه فنی حرفه‌ای در کرمانشاه در اعتراض به مشکلات صنفی و وام دانشجویی

 
کرمانشاه– تجمع اعتراضی گروهی از کارکنان اخراجی فرهنگسرای کرمانشاه
گروهی از پرسنل فرهنگسرای گل نرگس کرمانشاه که در یکی از آموزشگاههای وابسته به این فرهنگسرا کار می‌کردند از کار اخراج شدند. این کارکنان در اعتراض به این اقدام ایادی رژیم در محل کار تجمع کردند.
 
کاشان – اعتصاب سراسری در بازار سنتی کاشان
کسبه بازار سنتی کاشان در بخش فرش و کالاهای صادراتی این شهر، به‌دلیل مشکلات صادرات و فروش که به‌خاطر سیاستهای غلط و متناقض حکومت می‌باشد، دست به اعتصابی سراسری در این بازار زدند بنا‌ به گفته یکی از فعالان این بازار، دولت در ماههای اخیر که بر طبل توافق هسته‌ای می‌کوبد و به دروغ مدعی بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور می‌شود، هیچ اقدامی برای بهبود صادرات کشور صورت نداده است.

You may also like...