تهاجم به رئیس دفتر پرس تی وی و العالم رژیم در سوریه

حسین-مرتضی-رئیس-دفتر-تلویزیون-پرس.تی.وی-و-تلویزیون-سایت پرس تی وی رژیم ایران روز شنبه ۳۱مرداد، گزارش داد حسین مرتضی رئیس دفتر تلویزیون پرس تی وی و تلویزیون العالم در سوریه در شهر درعا مورد تهاجم قرار گرفت و از ناحیه ستون فقرات و لگن آسیب دید و برای مداوا به بیروت منتقل شده است.

طبق این گزارش این مزدور در حال حاضر در بخش مراقبتهای ویژه ( آی سی یو) بیمارستان نگهداری میشود.
وزیر اطلاعات رژیم سوریه قبل از انتقال او به بیروت در بیمارستان سوریه از او دیدار کرده است.

حسین-مرتضی-رئیس-دفتر-تلویزیون-پرس.تی.وی-و-تلویزیون-طبق گزارش پرس تی وی این مزدور در سال ۲۰۱۲ نیز در اثر شلیک تک تیراندازان زخمی شده بود.
رژیم آخوندی پاسداران و مأموران اطلاعات خود را تحت پوشش خبرنگار به سوریه می فرستد.

You may also like...