جاری شدن سیل در تهران بعد از بارش سنگین باران۲۸تیر۹۴

resized_1132309_552سیل در تهران

سیل در تهران

resized_1132315_953

You may also like...