حرکتهای اعتراضی در شهرهای یزد، مشهد، قزوین، رشت، تهران

TAJAMOEکارگران کارخانه تیر آهن میبد یزد در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق عقب‌افتاده تجمع کردند. تجمع‌کنندگان همچنین خواستار واریز حق بیمه شدند.

کارگران می‌گویند کارخانه در حال ورشکستگی است و حق ما را نمی‌دهند.

 

 کارگران کارخانه ساریون خراسان رضوی که مدت هفت ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند، تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده شدند.
در این تجمع حضور زنان کارگر چشمگیر بود. این تجمع روز پنجشنبه ۲۹مرداد ۹۴ برگزار شد.

 

 جمعی از قهوه‌داران قزوین در اعتراض به پلمپ قهوه‌خانه‌های این شهرستان در مقابل شبکه بهداشت استان قزوین تجمع کردند. پلمپ قهوه‌خانه‌ها و قطع تنها راه امرار معاش این افراد، با حکم دادستانی ارتجاع صورت گرفته است.
 
جمعی از شالیزکاران گیلانی در مقابل استانداری رژیم در رشت تجمع اعتراضی برپا کردند. کشاورزان معترض می‌گویند حدود ١سال است برنج را به انبارداران برنج فروخته‌اند، اما تنها نیمی از پول خود را دریافت کرده‌اند. کارگزاران رژیم یک‌سال است
 وعده‌های دروغ به کشاورزان می‌دهند.
ساکنان خیابان گرگان تهران در اعتراض به قطعی مستمر برق در مقابل اداره برق این منطقه تجمع کردند. تجمع‌کنندگان می‌گویند قطعی برق مشکلات جدی برای کودکان و بیماران در این فصل گرما ایجاد کرده است.
 این تجمع‌های اعتراضی روز پنجشنبه ۲۹مرداد ۹۴برگزار شد.

You may also like...