خبات میدیا: رژیم ایران برای بقای خود در منطقه به دست و پا افتاده است

201761281943964517901

خبات میدیا متعلق به سازمان خبات کردستان ایران در مقاله‌ای به قلم کاک کامل نورانی فرد با عنوان: رژیم ایران برای بقای خود در منطقه به دست و پا افتاده است، پیرامون حمله به مجلس و گور خمینی در روز چهارشنبه ۱۷خرداد و این‌که ظاهر این واقعه قربانی شدن حکومت آخوندی را نشان می‌دهد، نوشت: اما واقعیت وجه پنهان این رویداد چیز دیگری را برایمان فاش می‌کند و به ما می‌گوید که این واقعه یک سناریو است که از طرف خود حکومت با توافق داعش سازمان داده شده است.

این مقاله ضمن یادآوری حمایت و پناه دادن رژیم به رهبران گروه‌های تروریستی می‌افزاید: رژیم ایران به چندین دلیل به چنین حمله و آسیب رسانی امنیتی و تروریستی نیاز داشته که در پیامهایش رو به داخل و نیز رو به خارج کشور از آنها استفاده کند.

یکی از اهدافش رو به داخل است. با استفاده از این وضعیت به درگیری جناحهای رژیم بعد از خاتمه یافتن انتخابات پایان می‌بخشد و همچنین با تشدید وضعیت امنیت و تحمیل فضای امنیتی پلیسی، دست به بستن صدای ناراضیانی می‌زند که در بحبوحه انتخابات به یکبارگی صدایشان بلندتر و شیواتر شنیده می‌شد.

کاک کامل نورانی فرد در ادامه مقاله می‌نویسد: از طرف دیگر رژیم جنگ ابقای خودش در منطقه را دارد و هم‌چنانکه دیده می‌شود غرب و آمریکا به‌طور خاص در مورد جنگ‌افروزیهای رژیم در منطقه و به‌طور خاص در سوریه بسیار نگرانند و یک تلاش جدی برای قطع دستهای رژیم در منطقه وجود دارد و اینک یک ائتلاف عربی بین‌المللی علیه حضور رژیم ایران در منطقه به‌عنوان یک عامل جنگ‌طلب و حامی ترور و فتنه برانگیز در جریان است.

رژیم ایران طی این حمله می‌خواهد بگوید که وجودش در بازی سیاسی منطقه ضروری است و خودش نیز کشوری قربانی تروریزم است و ضروری است که برای حفاظتش از جنگ و ترور در منطقه حضور داشته باشد همزمان نیز تمرکز فشارها از طرف دولت ترامپ روی خودش را کم کند و افکار عمومی را با درست کردن چهره یک قربانی از خودش به بیراهه بکشاند.

اینکه رژیم ایران تا چه حد می‌تواند با استفاده از این سناریو جای پای خودش را در منطقه محکم نماید و در سیاستهای تروریستیش پایدار باشد، بایستی منتظر سخت گیریهای بیشتر از جانب مقابل باشیم و بینیم که فشارها روی حاکمیت کم خواهد شد و یا این‌که به قدرت خودشان باقی خواهند ماند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *