خبرگزاری فرانسه :بلوف زنی رژیم ایران در مذاکرات اتمی

خبرگزاری فرانسه :بلوف زنی رژیم ایران در مذاکرات اتمی

خبرگزاری فرانسه ۱۷تیر۹۴ از وین گزارش داد
رژیم ایران با بلوف زنی بسیار خطرناک در مذاکرات شرکت می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت: ”شما همیشه به جایی می‌رسید که در پرتگاه قرار دارید، در این صورت یا باید از پرتگاه عقب بکشید یا از پرتگاه عبور کنید“.
این مقام دیپلوماتیک غربی افزود: ”این یک بازی روانی نیز هست… ما در تحلیل نهایی خواهیم دید آیا به دیوار خواهیم خورد یا نه “.
خبرگزاری فرانسه گفت: در چرخشی دیگر در مذاکرات، اگر جان کری نتواند توافقی را تا پایان پنجشنبه به قانونگذاران آمریکایی تحویل دهد بررسی آن در کنگره به جای ۳۰روز ۶۰روز طول می‌کشد.
خبرگزاری فرانسه -۸ ژوئیه ۲۰۱۵
وین ـ خبرگزاری فرانسه ـ برای بازی بلوف زنی دیپلوماتیک بسیار خطرناکی, قدرتهای جهانی در چهارشنبه برای رسیدن به توافقی برای مهارجاه طلبی های اتمی ایران و پایان دادن به بن بستی ۱۳ساله آماده میشدند.

با شکست همه شرط بندیهای صورت گرفته دراثر از دست دادن ضرب الاجلی دیگر, برای بستن توافق, جان کری وزیر امور خارجه با تیم خود دریکروز بارانی در وین به دقت در اسناد برای یافتن راهی به پیش, جستجو میکنند.
لوران فابیوس وزیرخارجه فرانسه و فیلیپ هاموند وزیرخارجه انگلستان قرار است اواخر چهارشنبه به پایتخت اتریش بازگردند تا یکبار دیگربا کری و محمد جوادطریف دیپلومات ارشد ایران گفتگو کنند.
یک مقام ارشد دولت آمریکا اواخر سه شنبه ساعتهایی بعد از تمدید مذاکرات گفت ”شما همیشه به جایی میرسید که در پرتگاه قرار دارید”.
زمانی که از وی سؤال شد چه زمانی تیمهای شما خواهد دانست که آیا به مذاکرات باید ادامه دهند یا بیرون بکشند, این مقام پاسخ داد: ”وقتی زمان آن برسد متوجه میشوید”.
”شما یا قرار است از پرتگاه عقب بکشید یا این که ازپرتگاه عبور کنید”.
این مقام دیپلوماتیک غربی پذیرفت که: ”این یک بازی روانی نیز هست”.
”ظریف زیر فشار زیادی است. ما در تحلیل نهایی خواهیم دید آیا ما به دیوار خواهیم خورد یا نه”.
ناظران می گویند سخت است باور نمود بعد از دو سال مذاکرات فشرده و سخت مذاکرات فرو بپاشد.
تمامی طرفها تأکید داشتند که در نظر ندارند, مذاکرات رسمی را برای ماهها تمدید کنند و یک موفقیت روشن, توافق موقت ۲۰۱۳ بود که تهران بخشهایی از برنامه اتمی خود را در عوض کاهش کمی از تحریمها پذیرفت.
سخنگوی کاخ سفید جاش ارنست روز سه شنبه توافق اولیه را ستود و گفت ”اساساً درب را بروی مذاکرات گسترده تر باز نمود. وکاری که کرد این بود که, برنامه اتمی ایران را منجمد نمود. برخی از جنبه های کلیدی آن را به عقب راند”
درچرخشی دیگر در مذاکرات, اگر کری نتواند توافقی را تا پایان پنجشنبه به قانونگذاران آمریکایی تحویل دهد ۶۰روز به جای ۳۰روز بررسی را به دست می آورند که ممکن است اجرای آن را به تاخیر اندازد.
ولی ارنست, ضرب الاجل کنگره را نادیده گرفت و یادآوری کرد که قانونگذاران برای تقریباً ماه اوت در مرخصی هستند, وی افزود: ”ما به هرحال از موشکافی بیشتر توافقنامه استقبال میکنیم

You may also like...