خطر اعدام قریب‌الوقوع ۹زندانی در زندان گوهردشت کرج

darرژیم آخوندی روز دوشنبه ۱۳مهر ۹۴، نه زندانی محکوم به اعدام را جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج منتقل کرده است.

 این زندانیان محمد بیک محمدی، مجید جوان خلیل پور، مرتضی بیات، محمد میکاییل زاده، حمیدرضا اژدری، علیرضا رحیمی، داریوش شیرازی، محمد عزیزآبادی و محمد بیگی نام دارند.
گفته می‌شود قرار است حکم اعدام این زندانیان سحرگاه روز چهارشنبه در محوطه زندان گوهردشت اجرا شود.

You may also like...