دستگیری تروریستهای وابسته به رژیم ایران در بحرین

bahrainبه گفته تلویزیون العربیه ۸مهر ۹۴ وزارت کشور بحرین اعلام کرد، توانسته است تعدادی از اعضای گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم ایران را دستگیر کند.
 پلیس بحرین یک انبار زیر زمینی مواد منفجره را در منطقه‌ای مسکونی در روستای نویدرات و کارگهی که در آن بمب ساخته می‌شد توقیف کرده است.

تروریسم رژیم در بحرین در این دو نقطه، بمب و بسته‌های انفجاری ساخته و نگهداری می‌شده است. در این دو انبار مواد شدید الانفجار سی ۴ و آر دی ایکس به‌دست آمده است.

تروریسم رژیم در بحرین
تروریسم رژیم در بحرین علاوه بر این مقادیری تی.ان.تی و سایر مواد شیمیایی به همراه تفنگهای خودکار، کلت و نارنجک و مهمات و دستگاههای بی‌سیمی به‌دست آمده است.

تروریسم رژیم در بحرین

تروریسم رژیم در بحرین خبرنگار العربیه از منامه گفت: اغلب کسانی که دستگیر شده‌اند به گروه‌های غیرقانونی بحرین تعلق داشتند.

تروریسم رژیم در بحرین

میزان مواد منفجره به‌دست آمده یک و نیم تن بوده، سلاحهای اتوماتیک به‌دست آمده چند قبضه کلاشینکوف و کلتهای شش و هشت میلی‌متری ویژه ترور بوده است.

تروریسم رژیم در بحرین بعضی از افراد دستگیر شده به‌دلیل دست داشتن در فعالیتهای تروریستی تحت تعقیب بوده‌اند. این افراد با گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم ایران در عراق و ایران در ارتباط بوده. بعضی از این تروریستها آموزشهای ساخت مواد منفجره و جنگ خیابانی را در عراق و ایران دیده‌اند.

 
 
 
 

You may also like...