زنان مسلمان در انگلستان از رفتار خشونت آمیز ضد اسلام رنج می برند

Captureانتشار یک ویدئو که توسط دوربین مخفی در لندن گرفته شده نشان می دهد یک مهاجم چگونه یک زن مسلمان که عابری بیش نبود را مورد خشونت قرار می دهد این تصاویر انزجار عموم را برانگیخت. اعمالی که خود فاشیسمی علیه قومیتها و مذاهب مختلف در یکی از بزرگترین و قدرتمندترین کشورها می باشد.

مضروب کردن یک زن مسلمان توسط مهاجم فاشیست در لندن

مضروب کردن یک زن مسلمان توسط مهاجم فاشیست در لندن

مضروب کردن یک زن مسلمان توسط مهاجم فاشیست در لندن

علیه این خشونتها باید موضع داشت چرا که بیشترین ضربات را مسلمانان و مردم عادی از بینادگرایی متحمل شده اند و اسلام ربطی به بنیادگرایی و داعش و ارتجاع آخوندی ندارد و این اعمال بیشتر بر تفرقه دامن می زند. مردم عادی و مسلمانان ربطی به بنیادگرایی ندارند.

You may also like...