زندانی سیاسی ابراهیم نوری در هفتمین روز از اعتصاب غذا

زندانی سیاسی ابراهیم نوری222

زندانی سیاسی ابراهیم نوری از هفتم مرداد در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان و دستگیری بی‌دلیلش در زندان اهر دست به اعتصاب‌غذا زده است.
یکی از نزدیکان وی در این باره گفت: ”ابراهیم نوری اعلام کرده است که از یازدهمین روز اعتصاب، دست به اعتصاب‌غذای خشک خواهد زد“.
این زندانی سیاسی دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی است که تا کنون چندین بار توسط مأموران بد نام وزارت اطلاعات دستگیر شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *