سناتور لیندزی گراهام: رژیم ایران یک نازیسم مذهبی است

lindzyسناتور لیندزی گراهام کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا گفت: رژیم ایران یک نازیسم مذهبی است.
 وی روز یکشنبه ۱۲مهر ۹۴ در مصاحبه با تلویزیون دبیلو.ای.بی.سی گفت: حتی اگر رژیم ایران شروط توافق اتمی را نقض نکند سیل پول ناشی از برداشن تحریمها بدتر از هر کابوسی است.
سناتور لیندزی گراهام بی‌عملی اوباما در قبال وضعیت سوریه را ترسناک توصیف کرد.
کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا نسبت به توهم وزارت‌خارجه آمریکا در مورد آخوندها، روسیه و بشار اسد هشدار داد.

You may also like...