سناتور لیندزی گراهام: ما باید دیوانه باشیم که پول بیشتری به رژیم ایران بدهیم

لیندزی گراهام

سناتور لیندزی گراهام کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه روز یکشنبه ۱۴تیر ۹۴ در مصاحبه با رادیو ای‌ام ۹۷۰ نیویورک با اشاره به ماهیت رژیم ایران و احتمال کاهش تحریمها گفت: ما باید دیوانه باشیم که پول بیشتری به رژیم ایران بدهیم.
وی افزود: «با در نظر گرفتن کلیه مسائل، توافق اتمی با رژیم ایران باید توافقی قوی و بی‌شکاف باشد چرا که با رژیمی دروغگو و متقلب روبه‌رو هستیم».

You may also like...