سومین روز از نوزدهمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی

golrizan3

کارزار همیاری ملی با کمک رسانی های بی وقفه و بی دریغ هموطنانمان به سیمای آزادی هم چنان ادامه دارد.

نوزدهمین همیاری ملی با سیمای آزادی که از روز جمعه دوم مرداد ماه شروع شده است، دراین روزها شاهد صحنه های تکان دهنده یی از همت و غیرت ایرانیان آزاده است، که با نثار بهترین عواطف و احساساتشان برای حمایت از یک رسانه و مقاومت مستقل میهنی، به پا می خیزند.
پیامها وکمکهای ارزنده رسیده از داخل وخارج کشور و تلاشهای جمعی همیاران سیمای آزادی برای جلب کمکها و رساندن آن به سیمای آزادی، گواه همبستگی و عزم ملی برای آزادی میهن است.

You may also like...