صدها نفر در لیتوانی در اعتراض به نرخ بالای خودکشی روی زمین دراز کشیدند

f=teaser-card-l

You may also like...