عکس دردناک- وحشت کودک سوری از دوربین خبرنگار که تصور می کند سلاح است و بالا بردن دستهایش

syriaعکس دردناک- وحشت کودک سوری از دوربین خبرنگار

او تصور می کند دوربین سلاح است و دستهایش را به علامت تسلیم بالا برده است

این عکس بالاترین ببیننده را داشت

You may also like...