عمران» کودک سوری

عمران کودک سوری 222

خانواده «عمران» کودک سوری در حلب که تصویر چهره خونی او دنیا را تکان داد، روز شنبه نیز با فاجعه دیگری مواجه شدندد. «علی» دیگر فرزند  این خانواده، در بمباران روسیه جانش را از دست داد.  .
محمود رسلان روزنامه نگار سوری که ویدیوی عمران زخمی در آمبولانس را ضبط کرده است، در گفتگو با خ  آلمان اظهار داشت که چند عمل جراحی برای علی انجام شد اما  در نهایت درگذشت.
عمران و بردارش علی پس از بمباران جنگنده‌های روسیه توسط مردم منطقه قاطرجی حلب، از زیر آوار ساختمان درآوده شدند. اهالی منطقه نخست عمران را بیرون کشیدند و او را در آمبولانس قرار دادند سپس برادرش را که به شدت زخمی شده بود، بیرون آوردند

.
علی از برادرش عمران بزرگتر است. او ۱۰ ساله است. او هفته پیش در حالیکه به همراه برادرش در منزل در حال بازی بود، سهم خود را از بمباران جنگنده های روسیه و رژیم اسد حمایت شده از ایران، دریافت کرد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *