فاکس نیوز – مریم رجوی: روحانی باید به‌خاطر حمایت از تروریسم محاکمه شود، نه این‌که در ملل‌متحد پذیرفته شود

۱۴۹۸۷۱تلویزیون فاکس‌نیوز، روز دوشنبه ۶مهر ۹۴ از مقابل مقر ملل‌متحد در نیویورک، گزارش داد: شما تصاویر زنده‌یی را درست از مقابل ملل‌متحد می‌بینید؛ اینها تظاهرات فعالان ایرانی مقیم آمریکا علیه رژیم (حاکم) بر ایران است.
 
(این تظاهرات) توسط شورای ملی مقاومت ایران برگزار شده و مریم رجوی، درباره حضور روحانی در مقر ملل‌متحد می‌گوید: این رژیم و روحانی باید به‌خاطر حمایت از تروریسم محاکمه شوند و نه این‌که در ملل‌متحد پذیرفته شوند.
 این رژیم و رئیس‌جمهور آن حسن روحانی، به هیچ عنوان مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند. او یک جنایتکار، یک قاتل و نماینده شکنجه، اعدام و سرکوب است.

You may also like...