فراخوان فرماندار تگزاس به کنگره آمریکا برای رد توافق اتمی با رژیم ایران

فرماندار-ایالت-تگزاس-گرگ-آبوتفرماندار ایالت تگزاس گرگ آبوت با ارسال نامه‌یی به قانونگذاران این ایالت در کنگره آمریکا از آنها مصرانه خواست تا با توافق اتمی دولت اوباما با رژیم ایران مخالفت کنند.
 
فرماندار تگزاس در نامه خود نوشت حتی اگر این توافق به تصویب برسد تگزاس سرمایه‌گذاری در ایران تحت حاکمیت آخوندها را مسدود خواهد کرد و سرمایه‌های تگزاس شریک جرم تروریسم در سراسر جهان نخواهد بود.
 
فرماندار تگزاس با اشاره به ماهیت رژیم ایران اضافه کرد انتظار این‌که این رژیم به تعهدات خود در رابطه با این توافق پایبند بماند یک کوته نظری و نادیده گرفتن عمدی واقعیتهای ژئوپلتیک می‌باشد.

You may also like...