فراخوان محمود عباس به حفاظت بین‌المللی از مردم فلسطین

abassتلویزیون الجزیره ۱۳مهر ۹۴ خبر داد:
به‌دنبال رفتار قهرآمیز نیروهای اسرائیلی با شهروندان فلسطینی و جان باختن چندین جوان، محمود عباس رئیس دولت فلسطین در تماسی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل‌متحد خواهان حفاظت بین‌المللی از مردم فلسطین شد.

در این تماس بان کی‌مون خواستار توقف خشونتهای اسرائیل علیه شهروندان فلسطینی شد.

You may also like...