قتل دو جوان بلوچ در زیر شکنجه مأموران جنایتکار اطلاعات

 قتل دو جوان بلوچ در زیر شکنجه مأموران جنایتکار اطلاعات

مولا بخش عباس زهی ۲۵ ساله فرزند خدا بخش و نعیم عباس زهی ۲۳ساله فرزند دادخدا

دژخیمان اطلاعات آخوندی دو جوان هموطن بلوچ را که از اهالی روستاهای دشتیاری از توابع چابهار بودند در زیر شکنجه‌های وحشیانه به قتل رساندند.

این دو جوان به نامهای“مولا بخش عباس زهی ”۲۵ ساله فرزند خدا بخش و “نعیم عباس زهی ”۲۳ ساله فرزند دادخدا چند ساعت پس از بازداشت توسط مأموران دژخیم اطلاعات چابهار، جسدشان در حالی که آثار شکنجه بر آن مشهود بود، در بیمارستان چابهار پیدا شد.
یکی از بستگان نزدیک این دو جوان گفت:“نعیم و مولابخش هر دو کارگر بودند و برای کارگری به شیراز رفته بودند، بعد از این‌که روز پنجشنبه ۱۱ تیر، از شیراز برگشتند در بازار چابهار جنب پاساژ دوست خواه با زبان روزه توسط مأموران وزارت اطلاعات ربوده شدند و هنوز سه ساعت نگذشته بود که یکی از آشنایان ما از بیمارستان تماس گرفت و گفت که جسد نعیم و مولا بخش را در بیمارستان دیده است ”.

You may also like...