مخالفت کارلی فیورینا کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا با توافق اتمی

karliکارلی فیورینا کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه توافق اتمی با رژیم آخوندی را رد کرد و گفت، در صورتی‌که انتخاب بشود، توافق جدیدی را به‌اجرا خواهد گذاشت.

وی که با تلویزیون ان.بی.سی. مصاحبه می‌کرد، گفت: «توافق جدید این‌طور خواهد بود: آمریکا انتقال پول به سراسر سیستم مالی جهانی را تا سرحد ممکن برای (رژیم ایران) دشوار خواهد کرد؛ مگر این‌که همه تأسیسات نظامی و اتمی (خود) را در معرض بازرسیهای واقعی هر زمان و هر مکان قرار بدهد».

You may also like...