مقامهای آمریکایی: نیروهای رژیم ایران در درگیریها حلب سوریه حضور دارند

۲۰۱۵۱۰۱۷۲۳۱۷۳به گزارش خبرگزاری فرانسه ۲۴مهر ۹۴، پت رایدر، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفت: نشانه‌های روشنی از حضور نیروهای رژیم ایران در سوریه در دست است.
ارتش آمریکا مواردی را هم که نیروهای رژیم ایران با ارتش رژیم بشار اسد همکاری می‌کنند مشاهده کرده‌ است.
در همین حال، روز جمعه یکی دیگر از مقامهای آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت: تا حدود دو هزار نیروی رژیم ایران و مورد حمایت این رژیم هم‌اینک در عملیات حلب به ارتش سوریه کمک می‌کنند.

You may also like...