مقاومت ایران زدوبند دولت استرالیا با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران علیه پناهجویان ایرانی را قویاً محکوم می‌کند

۱۰۶۵۳۸۳۳_۸۵۱۰۲۶۱۶۸۲۶۱۴۲۰_۲۸۳۶۶۵۴۱۴۴۴۱۵۸۵۲۰۵۱_n
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

فراخوان به پارلمان، احزاب سیاسی استرالیا و مدافعان حقوق‌بشر به جلوگیری از این اقدام شرم‌آورمقاومت ایران زدوبند دولت استرالیا با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران علیه پناهجویان ایرانی را قویاً محکوم می‌کند و از دولت استرالیا می‌خواهد به بدرفتاری و اخراج پناهجویان خاتمه دهد و با اعطای حق پناهندگی به آنان، اجازه ندهد این پناهجویان در خارج از حاکمیت رژیم آخوندی نیز با ظلم و تبعیض و فقر و گرسنگی و خطر مرگ مواجه باشند.
مقاومت ایران با تأکید بر این‌که دولت استرالیا مسئول امنیت پناهجویان و پناهندگان ایرانی است، پارلمان، احزاب سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان در استرالیا را به اقدام فوری برای جلوگیری از بازگرداندن این پناهجویان به ایران، فراخواند و از عموم ایرانیان مقیم استرالیا خواست به یاری هموطنانی که از جهنم سرکوب و فقر و فساد آخوندی گریخته‌اند، برخیزند.
اعمال فشار و بازگرداندن پناهجویان در حالی صورت می‌گیرد که امواج فزاینده سرکوب و مجازات وحشیانه اعدام هر روز از مردم به‌ویژه جوانان ایرانی قربانی می‌گیرد. تنها در دوران ریاست‌جمهوری روحانی ۱۸۰۰زندانی اعدام شده‌اند. در چنین شرایطی برگرداندن پناهجویان به جهنم آخوندی به هر بهانه‌ای که باشد معنایی جز همدستی با آخوندها در سرکوب مردم ایران ندارد.
بنا بر نوشته رسانه‌های خبری رژیم «ایران و استرالیا در حال دستیابی به توافقی هستند که بر اساس آن مهاجرانی که فاقد شرایط پناهجویی هستند و از طرفی بازگشت داوطلبانه به ایران را نمی‌پذیرند، به ایران باز گردانده شوند». بنابراین خبر «دولت استرالیا در مقابل بازگشت مهاجرانی که فاقد شرایط پناهجویی هستند، بورسیه‌های مختلفی به دانشجویان ایرانی اعطا می‌کند» (خبرگزاری حکومتی ایرنا-۲۹خرداد). بورسیه‌هایی که در اساس به پاسداران و مزدوران رژیم تعلق می‌گیرد.
وزارت امور خارجه رژیم نیز با وقاحت تمام فرار مردم جان به لب رسیده از جهنم آخوندی را «ناشی از تبلیغات ایران هراسانه غرب که از ایران سیاه‌نمایی و از خارج بهشت نمایی می‌کنند» دانست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
سی و یکم خرداد ۱۳۹۴ (۲۱ژوئن ۲۰۱۵

You may also like...