نگرانی از شکست «مهندسی انتخابات» در نمایش جمعه تهران

2015112721435227611621آخوند صدیقی در نمایش جمعه امروز رژیم در تهران نسبت به ناکامی خامنه‌ای در مهندسی انتخابات و رأی‌سازی برای حذف باند رقیب ابراز نگرانی کرد. آخوند صدیقی گفت: «اگر کسی خائنی را برگزیند، نگوئید شورای نگهبان انتخاب کردند، شورای نگهبان در چارچوب قانون عمل کرده و از زوایا اطلاع ندارد… والا آنهایی که از دست شورای نگهبان رد شده بودند، در مجلس ششم حرفهای بیگانگان را زدند و برخی از آنها الآن در خارج کشور پیش اربابانشان هستند».

آخوند صدیقی فرصت را برای ادامه حمله به باند مقابل در روز نمایش انتخابات رژیم از دست نداد و یک بار دیگر با نفوذی خواندن باند رفسنجانی و روحانی گفت:
«مسأله نفوذ به انحای مختلف فرض دارد. یک فرضش این است که دشمن جاسوس می‌فرستد، ستون پنجم دار‌د، مأمور دارد، کنار رؤسای ما، آدمهای مرموزی را می‌گذارند، آنها خبر ندارند که این مأمور اجنبی است. اخبار و اطلاعات این‌جا را به بیگانه می‌دهد، گرا می‌دهد، آدرس می‌دهد و هم این‌که مرتب تو گوش این مسئول می‌خواند، فکرش را عوض می‌کند، او را از مردم و انقلاب جدا می‌کند… . اینها دانشگاههای مخصوصی دارند برای ساختن رئیس‌جمهور، روی استعدادهای اینها کار می‌کنند، از اول فکرش را سکولار بار میاره. در کشور ما هم افرادی هستند. اینها در غرب تحصیل کردند، آنها هم نشان کردند».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *