هجوم وحشیانه دژخیمان گارد ویژه به زندانیان سیاسی و عادی در زندان مرکزی زاهدان

دو-زندانی-سیاسی-از-زندان-زاهدانروز چهارشنبه ۲۵شهریور نیروهای گارد ویژه زندان مرکزی زاهدان به زندانیان بی‌دفاع یورش بردند و وسایل شخصی آنان را تخریب کردند یا به سرقت بردند.
دژخیمان خامنه‌ای ساعت ۶ و نیم صبح زندانیان سیاسی و عادی بندهای ۵ و ۷زندان مرکزی زاهدان را ابتدا از سلولها خارج کردند، آنها را عریان کردند و به طرز توهین‌آمیزی مورد بازرسی قرار دادند و سپس به حیاط بندها منتقل کردند. دژخیمان که تحت فرماندهی و نظارت خسروی رئیس زندان عمل می‌کردند وسائل زندانیان را تخریب کردند یا به سرقت بردند.
زندانی سیاسی ایرج محمدی نسبت به این عمل وحشیانه گارد زندان اعتراض کرد که مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفت. این یورش وحشیانه مدت سه ساعت ادامه داشت.

You may also like...