هزینه سبد خانوارهای کارگری ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان، حداقل حقوق ۷۱۲هزار تومان

۲۰۱۵۹۳۰۷۴۱۱۱۳۵۳۸۷۷۰۱۱رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران روز سه‌شنبه آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
غلامرضا عباسی که اظهاراتش روز سه‌شنبه ۷مهر ۹۴ توسط خبرگزاری حکومتی ایسنا مخابره شد، گفت: «رقم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌ شهرهای دیگر ایران، بیش از این رقم است».
به گفته او، هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۷۱۲ هزار تومان است.

You may also like...