هشدار سناتور تام کاتن نسبت به آزاد کردن پولهای مسدود شده رژیم ایران

تام کاتنسناتور تام کاتن از اعضای جمهوریخواه سنای آمریکا هشدار داد آزاد کردن پولهای مسدود شده رژیم ایران بر اساس توافق اتمی، تهدیدی جدی برای امنیت آمریکا است.
وی تصریح کرد هر توافقی باید رژیم ایران را به‌طور کامل از دستیابی به سلاح اتمی باز دارد در غیراین صورت باعث تهدید جدی‌تری از جانب این رژیم می‌شود.

You may also like...