۰۶۲b2d0e-8df4-4b99-8b83-1a9cd6730f76_16x9_600x338وزارت خزانه داری آمریکا، روز چهارشنبه، ۵ اوت، دو قطری را به دلیل نقش آنها در تامین مالی دو گروه النصره و القاعده، مورد تحریم قرار داد.

به گزارش العربیه، وزرات خزانه داری آمریکا، سعد بن سعد شریان الکعبی و عبداللطیف بن عبدالله محمد الکعوری، را به دلیل حمایت مالی النصره و القاعده، «توریست های جهانی» توصیف کرده است.

بر اساس قانون آمریکا، وزارت خزانه داری این کشور، می تواند کسانی را که به تروریسم متهم شوند، اموال آنها را بلوکه نماید و شهروندان آمریکایی را از همکاری با آنها منع کند.

یک مقام آمریکایی اظهار داشت:« شبکه هایی که این دو نفر اداره می کنند، بزرگ است، و اعمال تحریم هایی علیه آنها، نقش بسزایی در کاهش توانایشان در جمع آوری اموال خواهد داشت. »

این مقام افزود:« در حالی که وزارت خزانه داری آمریکا بر ممانعت از حمایت مالی بین المللی از داعش متمرکز شده اما این مساله بدان معنا نیست که ما از دیگر گروههای تروریستی غافل شده ایم.»

وی گفت: « سایت مداد الشام که این گروه برای جمع آوری اموال مورد استفاده قرار می داد، پس از شناسایی، توسط دولت قطر بسته شده است.» او اقدام دولت قطر را مهم توصیف کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا گفت: الکعبی از ابتدای سال گذشته، در پاسخ به درخواست جبهه النصره، کمپین های حمایت مالی را در قطر با هدف جمع آوری کمک مالی برای این گروه جهت خریداری تسلیحات و مواد غذایی به راه انداخته بود.

بر اساس گزارش این وزارت آمریکایی، العکبی پیشتر با حامد العلی، یکی دیگر از حمایت کنندگان مالی النصره، همکاری کرده است. العلی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است.

وزارت خزانه داری آمریکا درباره الکعوری گفته که او کمک های مالی را برای القاعده جمع آوری کرده و به عنوان یکی از مقامات امنیتی این گروه خدمت کرده بود.

او برای القاعده در پاکستان نیز خدمت کرده و گذرنامه های جعلی جهت سفر عناصر این گروه به قطر فراهم می کرده است.

اعمال تحریم علیه این دو نفر، در حالی اتفاق می افتد که النصره، گروهی از جنگجویان معتدل سوری را که گمان می رود توسط آمریکا آموزش نظامی دیده اند، به گروگان گرفته است.

العربیه نت فارسی