کانون‌های شورشی، مراکز سرکوب و نمادهای فریب رژیم در شهرهای میهن را به آتش کشیدند-آبان ۹۸

https://news.mojahedin.org

لینک به سایت مجاهد 

کانون‌های شورشی و هواداران بی‌باک مجاهدین خلق ایران آتش خشم مردم اسیر و دربند ایران را در شهرهای میهن بر سر و روی رژیم و مراکز و مظاهر فریب و سرکوب آن فرود آورده و شعله امید یک خلق را هر چه فروزنده‌تر به نمایش گذاشتند و این‌که ایران این زیباترین وطن جای آخوندهای حاکم و مزدوران آن نیست و باید هر چه زودتر سرزمین آرش و کوروش از وجود نحس آنها پاک گردد.

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای ارومیه، مشهد، اصفهان، تهران، کرج، ماکو، خوی، شیراز، بروجرد، مرند، تبریز، جلفا، سبزوار، کرمانشاه و بازرگان-آبان ۹۸

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *