کشته شدن ۱۰تن دیگر از پاسداران و مزدوران نیروی تروریستی قدس در سوریه

10 pasdarz killed - 222خبرگزاریهای حکومتی چهارشنبه ۱۲اسفند۹۴ از کشته شدن ۱۰تن دیگر از پاسداران و مزدوران نیروی تروریستی قدس خبر دادند.
پاسدار مهدی ثامنی‌راد اهل ورامین ۲۰روز پیش در سوریه کشته شد. جسد این پاسدار در سوریه مانده است.
پاسدار مهدی ثامنی‌راد فرمانده پایگاه بسیج در کارخانه قند ورامین بود و ریاست هیأت امنای مسجد کارخانه قند را نیز برعهده داشت. این پاسدار قبلاً در عراق مشغول جنایت بود. قبل از کشته شدن این پاسدار، تنها از شهر ورامین ۱۷پاسدار در سوریه کشته شده بودند.
همچنین جسد یکی از نوحه خوانها و مداحان رژیم که ۴اسفند ماه در سوریه کشته شده بود به ایران منتقل شد. وی حجت‌الله اسدی نام داشت و اهل قزوین بود. جسد این مزدور قرار است امروز پنجشنبه در قزوین دفن شود.
همچنین روز چهارشنبه ۱۲اسفند۹۴ اجساد ۶تن از مزدوران پاکستانی تحت‌امر نیروی تروریستی قدس که در کشتار مردم سوریه دست داشتند، در قم دفن شدند. این مزدوران به‌نامهای، فرزند علی، حبیب حسین، سهیل عباس، سید امام نقی، انتظار حسین و عزیز علی بودند.
خبرگزاری حکومتی مهر از دفن دو تن از پاسداران در شهریار خبر داد. این پاسداران به‌نامهای یاسین رضوی و داود علیزاده طی روزهای اخیر در سوریه کشته شدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *