کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع:‌ بانکهای بزرگ با ایران معامله نمی‌کنند

komsun

کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع روز چهارشنبه ۲۱تیر ۹۶ درگزارش شش ماهه دوم خود را درباره روند اجرای برجام اعلام کرد:‌ بانکهای بزرگ به‌دلیل ترس از تحریمهای آمریکا با ایران معامله نمی‌کنند.

بر اساس گزارش این کمیسیون، ۲۳۸شخص و نهاد متعلق به رژیم آخوندی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باقی مانده‌اند که تا نزدیک به ۷سال دیگردر فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند.

در بخشی از این گزارش آمده است:
چرا بانکهای بزرگ از ارتباط با سیستم بانکی ایران خودداری می‌کنند؟

در این گزارش، تردید آمریکا برای رفع موانع بانکی و تداوم نگرانی بانکهای بزرگ برای همکاری با رژیم آخوندی به‌دلیل ترس از وضع جریمه‌های سنگین آمریکا از جمله دلایل خودداری بانکهای بزرگ در مراوده با رژیم برشمرده شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *