کوچک‌زاده: دهها میلیارد تومان همه ساله در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد

kohk

در ادامه درگیریهای باندی بر سر حقوقهای نجومی در مجلس ارتجاع، کوچک زاده عضو سابق مجلس ارتجاع در واکنش به جمله پاسدار لاریجانی که گفت برخی نمایندگان جانماز آب نکشند در کانال تلگرام خود به گوشه‌یی از غارت و چپاول اعتراف کرد و نوشت: روز گذشته آقای لاریجانی به برخی منتقدان مصوبه مجلس در مورد حقوقهای نجومی طعنه زده که ‘جانماز آب نکشند’ و تهدید کرده که این جانماز آبکش‌ها قبلاً در مجلس بوده و دریافتی هایشان معلوم است!

١- آقای لاریجانی نگفته که بر طبق بند ٣ ماده ٢۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب حقوق مالی نمایندگان توسط هیأت‌رئیسه انجام می‌شود و نمایندگان به میل و دلخواه خود دریافتی ندارند و اگر افشای این دریافتیها مایه ننگ است اول ننگ آن برای تصویب کننده آن که هیأت‌رئیسه است می‌باشد.

٢- طبق مصوبه هیأت رئیسه! نمایندگان مجلس علاوه بر حقوقی که دریافت می‌کنند اقلام دیگری به حسابشان واریز می‌شود که در حدی که حافظه‌ام یاری می‌کند برخی از آنها به شرح زیر می‌باشد:
الف: حق مسکن (حتی برای نمایندگانی که سالهاست در بهترین نقاط تهران خانه دارند مثل آقایان لاریجانی و پزشکیان و مطهری و عارف و… )

ب: حق ٢ نفر نیروی همراه (مثل راننده و یا محافظ که می‌تواند فرزند یا داماد یا برادر و… نماینده باشد!)

ج: حق ایاب و ذهاب (به‌رغم در اختیار بودن موتوری مجلس)

د: حق تلفن
ه: حق دفتر (به‌رغم نداشتن دفتر و یا استفاده از دفاتری که دولتیها در اختیار نمایندگان می‌گذارند)

و: کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی
ز: انواع عیدی در اعیاد مختلف علاوه بر نوروز
ح: حق مأموریت در سفرهای خارجی (در حد ٢٠٠ دلار یا یورو در روز) و داخلی به‌رغم پرداخت کلیه هزینه ها

ط: انواع وام برای خرید خودرو و ودیعه مسکن و…
مواردی که یا من بی‌اطلاعم چون به همه داده نمی‌شود و یا اصولاً از محل دهها میلیارد تومانی است که همه ساله تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار شخص رئیس مجلس قرار می‌گیرد (در یکی از سالهای اخیر این مبلغ حدود چهل میلیارد تومان بود) به هر کس ایشان صلاح بدانند می‌دهند و ممکن است نمایندگان را نیز شامل شود.

بدیهی است با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *