گزارشگران ویژه ملل متحد: به‌کارگیری مجازات اعدام تخطی از قانون بین‌الملل و حقوق‌بشر است

kristoferگزارشگر ویژه ملل‌متحد برای اعدامهای صحرایی کریستف هینز

گزارشگر ویژه ملل‌متحد برای اعدامهای صحرایی ”کریستف هینز“ و ”خوان . ایی. مندز“ گزارشگر شکنجه به دولتها هشدار دادند که به‌کارگیری مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر تخطی از قانون بین‌الملل و حقوق‌بشر است.
این متخصصان حقوق ملل‌متحد در آستانه ۱۰اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام، گفتند: ”به‌کارگیری احکام مرگ و اعدام به‌خاطر جرایم مواد مخدر، تعداد اعدامها را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد“.
متخصصان حقوق‌بشر با اشاره به ‌شمار بالای اعدامها در ایران، و این‌که در این نوع کشورها، سیستم عادلانه قضایی وجود ندارد اضافه کردند که در سال گذشته تعداد کشورهایی که به‌طور کامل از مجازات اعدام دور شده‌اند افزایش پیدا کرده است.
گزارشگر ویژه مندز نیز گفت که اعمال مجازات مرگ توسط برخی دولتها، استاندارد بین‌المللی را نقض می‌کند و باعث می‌شود که ممنوعیت شکنجه و یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و یا اهانت‌آمیز نقض شود.

You may also like...