گزارش تحقیقی به شورای امنیت ملل‌متحد در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه

2016213182433931934531نهاد بین‌المللی مسئول تحقیق درباره استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه گزارشی از ۷مورد استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم اسد در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ منتشر کرد.

این نها‌د بین‌المللی درباره پنج مورد استفاده از سلاحهای شیمیایی در استان ادلب، گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل‌متحد تقدیم کرد.

این نهاد همچنین اعلام کرد: تحقیقات بیشتر درباره این موارد و دو مورد دیگر در حما و مرعه در استان حلب از اوایل ماه مارس آغاز خواهد شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *