افشای مزدوران

افشای مزدوران

همدستی بی‌بی‌سی با آخوندها را محکوم می‌کنم- از محمود شمس

سرویس جهانی بی‌بی‌سی این‌جانب محمود شمس که در کشور آلبانی زندگی می‌کنم از برنامه شبکه فارسی‌زبان بی‌بی‌سی که سخن سراسر دروغ مزدورانی استخدام‌شده وزارت اطلاعات.....
آبان ۲۶, ۱۳۹۸

نامه وارده از محسن صالحی علیه اقدام مفتضح بی بی سی

به تلویزیون بی بی سی جهانی من محسن صالحی ساکن تیرانا هستم، این نامه را برای شما می نویسم تا اعتراض شدید خودم را نسبت.....
آبان ۲۵, ۱۳۹۸

نامه امیرمهدی صمدیه در اعتراض به مددرسانی بی بی سی به گشتاپوی آخوندی

این‌جانب امیرمهدی صمدیه جزو هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در تیرانا هستم. من مدت چهار سال در تیرانا زندگی شخصی خودم را دارم. ازآنجاکه سالیان.....

نامه اعتراضی بهزاد هیبت زهی در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات در بی بی سی

تلویزیون فارسی زبان بی بی سی اینجانب بهزاد هیبت زهی هستم که در آلبانی زندگی میکنم ، و سالیان طولانی را در کنار مجاهدین گذراندم.....
آبان ۲۴, ۱۳۹۸

اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات در شبکه جهانی بی بی سی- از: منصور براهویی

شبکه جهانی بی بی سی برنامه سراسر دروغ شما با تعدادی از مزدوران وزارت اطلاعات مستقر در آلبانی را دیدم و به این همه فریبکاری.....

علیرضا نقاش‌زاده مامور پیشبرد طرح تروریستی در آلبانی تحت پوشش خانواده

                                                 .....
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

معذرت‌خواهی و ابراز تأسف فرید شاه کرمی از ارتباط با مأموران وزارت اطلاعات

معذرت‌خواهی و ابراز تأسف فرید شاه کرمی از ارتباط با مأموران وزارت اطلاعات توضیح: فرید شاه کرمی درخواست انتشار نامه زیر را کرده است. این.....

رسوایی جدید سایبری رژیم آخوندی و نقل قولهای جعلی از رئیس دفتر ریاست جمهوری فرانسه

الیزه اراجیف سایبری آخوندها را تکذیب و اعلام نمود رییس دفتر ریاست جمهوری حساب توییتری ندارد پس از آنکه سایتهای اطلاعات آخوندی و مزدوران آن.....
آبان ۱۴, ۱۳۹۸

جعل خبر و صنعت دروغ تحت عنوان کتاب

جعل خبر  و تحریف تاریخ یا ”جنگ روایت؟!”–قسمت چهارم صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب جعل خبر – در قسمت قبلی این سلسله مقالات.....
آبان ۱۰, ۱۳۹۸

مجاهدین خلق ایران هدف دروغ سازی وزارت اطلاعات – روایت وارونه از تاریخچه مجاهدین

مجاهدین خلق ایران هدف دروغ سازی وزارت اطلاعات روایت وارونه از تاریخچه مجاهدین برای خلاصی از کابوس سرنگونی مجاهدین خلق ایران هدف دروغ سازی وزارت.....