افشای مزدوران

افشای مزدوران

جعل خبر و صنعت دروغ تحت عنوان کتاب

جعل خبر  و تحریف تاریخ یا ”جنگ روایت؟!”–قسمت چهارم صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب جعل خبر – در قسمت قبلی این سلسله مقالات.....
آبان ۱۰, ۱۳۹۸

مجاهدین خلق ایران هدف دروغ سازی وزارت اطلاعات – روایت وارونه از تاریخچه مجاهدین

مجاهدین خلق ایران هدف دروغ سازی وزارت اطلاعات روایت وارونه از تاریخچه مجاهدین برای خلاصی از کابوس سرنگونی مجاهدین خلق ایران هدف دروغ سازی وزارت.....

تحریف تاریخ یا «جنگ روایت»؟

تحریف تاریخ صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب حربه دیگری در ”جنگ روایت ” علیه مجاهدین تحریف تاریخ – در بخش‌های قبلی از این سلسله.....

مأموران وزارت اطلاعات در اروپا – اسامی مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم در خارج کشور

مأموران وزارت اطلاعات در اروپا اسامی مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم در خارج کشور مأموران وزارت اطلاعات در اروپا – در ۱۸ اکتبر۲۰۱۹ چهار تن از.....

عبدالخالق ملک زاده کیست؟ تروریست دستگیر شده در آلبانی

عبدالخالق ملک زاده کیست؟ تروریست دستگیر شده در آلبانی عبدالخالق ملک زاده – همانطور که در گزارش رئیس پلیس و مدیر پلیس ضدتروریسم آلبانی در کنفرانس.....

پیشدستی احمقانه تواب تشنه به خون و یک فقره نعل وارونه!

  تواب تشنه به خون ایرج مصداقی در یک شبکه اینترنتی اطلاعات آخوندها (به کارگردانی مزدور سعید بهبهانی-چهارشنبه اول آبان ۹۸) ادعا کرده است در.....

خدمتگزاری و مزدوری برای اطلاعات آخوندی- درباره دعاوی ننگین فرشته خلج هدایتی علیه مجاهدین (قسمت اول)

ژورنالیسم در خدمت دمکراسی یا سلاحی علیه دمکراسی خبرنگار نروژی و مجاهدین ایرانی اطلاعیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت (حمایت‌شده از سوی ۴۰۰۰ پارلمانتر در اروپا و.....
تیر ۳, ۱۳۹۸

خزیدن مزدوران به زیرقبا و تحت حاکمیت ملایان پس از لجن‌پراکنی علیه مجاهدین و خدمتگزاری به اطلاعات آخوندها در خارجه

افشای مزدور منوچهر عبدی یک مامور وزارت اطلاعات حکومت ایران حکم اخراج ۳ خرداد ۱۳۹۶ اخراج منوچهر عبدی که بعنوان پناهنده در ارتش آزادیبخش به.....
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

علی ربیعی کیست؟

علی ربیعی پاسداری از تبار خمینی، که در ابتدای دهه شصت، هم‌پای چماقداران حزب‌الله چنگ بر صورت مردم کشید و هم‌دوش اولین وزیر جنایتکار اطلاعات.....
خرداد ۸, ۱۳۹۸

حسن حیرانی مزدور وزارت اطلاعات و پادوی سفارت رژیم در آلبانی

وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت رژیم، شبکه‌ای از مزدوران و مأموران خودفروخته در آلبانی که حاضر به همکاری با سفارت رژیم بودند را به.....
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸