افشای مزدوران

افشای مزدوران

وارد کردن مزدور زیرعنوان پناهنده از سوی اطلاعات آخوندها به آلبانی برای اخلال در انتقال ساکنان لیبرتی

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت از این پیشتر «تهدید، شانتاژ، اخلال و کارشکنی عمدی اطلاعات آخوندها و مزدوران در انتقال مجاهدان لیبرتی» به.....
آذر ۱۱, ۱۳۹۲

رجعت خفت بار _ افشای مزدور قربانعلی حسین نژاد

مزدور قربانعلی حسین نژاد برای مطالعه مطلب اینجا را کلیک کنید
دی ۱۱, ۱۳۹۱

سند استراق سمع تلفنی، کنترل ایمیلها و….. ساکنان لیبرتی

به گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت دستورات سرکوبگرانه رژیم ایران به مالکی علیه اعضای اپوزیسیون ایران در عراق دبیرخانه شورای ملی.....
اسفند ۲, ۱۳۹۰