افشای مزدوران

افشای مزدوران

جاسوس گشتاپوی آخوندی؛ مهرداد تقی پور با نام وزارتی «حسینی»

۹۳۱۰۱۴ اغلب کسانی که بدلایل مختلف از جمله احضار، بازداشت، دستگیری، بازجویی و شکنجه، گذرشان به وزارت اطلاعات و ارگانهای پوششی و مرتبط با آن.....
دی ۱۴, ۱۳۹۳

ایجاد ایستگاه اطلاعاتی در سفارت رژیم در آلبانی علیه مجاهدان اشرفی و ساکنان لیبرتی

سرکردگان و مهره های رژیم آخوندها بارها با تهدید کشورهای مختلف برای جلوگیری ازپذیرش مجاهدان اشرفی و ساکنان لیبرتی اعلام کرده اندکه هدف آنها نه.....
آذر ۱۰, ۱۳۹۳

یک یادآوری تاریخی- مجازات اتودینامیک کار با مافیای ولایت و عاقبت خیانت به مردم و مقاومت ایران

هشداری برای کلیه مزدوران- ماًموران- خائنین که از سرنوشت این نورچشمی های ولایت عبرت بگیرند  عکس فوق مربوط به سعید امامی از چاکران ولایت و.....
آذر ۵, ۱۳۹۳

«محمـد کرمـی»از لباس شخصی هـای بـرون مـرزی رژیـم(نـوپـو)

محمد کرمی از مزدورلمپن های خارج کشوری رژیم و یکی از لباس شخصیهای«نیروی ویژه پشتیبانی از ولایت»، نوپو، می باشد که در اروپا علیه مجاهدین.....
شهریور ۱۲, ۱۳۹۳

تواب تشنه به خون، عصا کش خائن خود فروخته

سند انکار ناپذیر همکاری با اطلاعات بدنام آخوندها برای شستن دست دژخیمان در جنایت علیه بشریت در اشرف تشبثات مجدد رژیم برای نسبت دادن قتل.....
مرداد ۱, ۱۳۹۳

عیسی آزاده از هتل مهاجر تا بازگشت مخفیانه به ایران

عیسی آزاده از هتل مهاجر تا بازگشت مخفیانه به ایران ولی فقیه ارتجاع علاوه براستفاده این قبیل مزدوران در داخل کشور برای سوخت رسانی به.....
اسفند ۷, ۱۳۹۲

وارد کردن مزدور زیرعنوان پناهنده از سوی اطلاعات آخوندها به آلبانی برای اخلال در انتقال ساکنان لیبرتی

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت از این پیشتر «تهدید، شانتاژ، اخلال و کارشکنی عمدی اطلاعات آخوندها و مزدوران در انتقال مجاهدان لیبرتی» به.....
آذر ۱۱, ۱۳۹۲

رجعت خفت بار _ افشای مزدور قربانعلی حسین نژاد

مزدور قربانعلی حسین نژاد برای مطالعه مطلب اینجا را کلیک کنید
دی ۱۱, ۱۳۹۱

سند استراق سمع تلفنی، کنترل ایمیلها و….. ساکنان لیبرتی

به گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت دستورات سرکوبگرانه رژیم ایران به مالکی علیه اعضای اپوزیسیون ایران در عراق دبیرخانه شورای ملی.....
اسفند ۲, ۱۳۹۰