افشای مزدوران

افشای مزدوران

تواب تشنه به خون، عصا کش خائن خود فروخته

سند انکار ناپذیر همکاری با اطلاعات بدنام آخوندها برای شستن دست دژخیمان در جنایت علیه بشریت در اشرف تشبثات مجدد رژیم برای نسبت دادن قتل.....
مرداد ۱, ۱۳۹۳

عیسی آزاده از هتل مهاجر تا بازگشت مخفیانه به ایران

عیسی آزاده از هتل مهاجر تا بازگشت مخفیانه به ایران ولی فقیه ارتجاع علاوه براستفاده این قبیل مزدوران در داخل کشور برای سوخت رسانی به.....
اسفند ۷, ۱۳۹۲

وارد کردن مزدور زیرعنوان پناهنده از سوی اطلاعات آخوندها به آلبانی برای اخلال در انتقال ساکنان لیبرتی

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت از این پیشتر «تهدید، شانتاژ، اخلال و کارشکنی عمدی اطلاعات آخوندها و مزدوران در انتقال مجاهدان لیبرتی» به.....
آذر ۱۱, ۱۳۹۲

رجعت خفت بار _ افشای مزدور قربانعلی حسین نژاد

مزدور قربانعلی حسین نژاد برای مطالعه مطلب اینجا را کلیک کنید
دی ۱۱, ۱۳۹۱

سند استراق سمع تلفنی، کنترل ایمیلها و….. ساکنان لیبرتی

به گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت دستورات سرکوبگرانه رژیم ایران به مالکی علیه اعضای اپوزیسیون ایران در عراق دبیرخانه شورای ملی.....
اسفند ۲, ۱۳۹۰