دو خودفروخته به رژیم جنایت‌کار آخوندی در سقوطی شتابان

لوگوی-افشای-مزدوران-اعظمی-و-سعدی-300x190

آن سینگلتون و عادل اعظمی، از سوی گشتاپوی آخوندی اخیراً به آلبانی گسیل‌شده‌اند تا بهمن اعظمی و سعدالله سیفی را حضوری توجیه و وظایف مزدوری را به آن‌ها بیاموزند!

سعدالله سیفی از خودفروختگانی است که به‌دلیل ارتباطات مشکوک و آلوده با عوامل رژیم، از مناسبات مجاهدین اخراج شد. بهمن اعظمی عنصر خودفروخته دیگر پیش از او به مأمورین وزارت اطلاعات عادل اعظمی و احسان بیدی مزدور رژیم در آلبانی، وصل شده‌بود.

با سعدالله سیفی در تاریخ ۲۶ شهریور اتمام‌حجت و به او اخطار داده‌شد که در صورت ادامه ارتباطات مشکوک با عناصر رژیم، بلافاصله اخراج خواهدشد.

سعدالله سیفی در پاسخ به این اتمام‌حجت، ضمن تأکید بر مرزبندی با دشمن و عوامل آن، اصرار ورزید که در مناسبات پاک مجاهدین بماند. به فاصله کوتاهی مشخص گردید اصرار نامبرده بر ماندن در مناسبات مجاهدین بخشی از یک سناریو جهت توطئه و کسب اطلاعات و همکاری با دشمن بوده است. لذا سعدالله سیفی به‌دلیل ادامه ارتباطات با عوامل وزارت اطلاعات، در تاریخ ۲۰ مهر ۹۶ اخراج شد.

مأمورین گشتاپوی آخوندی عادل اعظمی و آن سینگلتون بلافاصله به آلبانی آمدند تا این دو مزدور را به خدمت گرفته و جهت مأموریت‌هایشان در آلبانی، توجیه کنند.

لینک به افشای مزدور سینگلتون و مسعود شیطان بنده

لینک به افشای مزدور احسان بیدی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *