مزدوران وزارت اطلاعات در خارج کشور ‌را بشناسید و آنها را افشا کنید- شماره۴

مزدوران وزارت اطلاعات در خارج کشور

تصاویر فوق متعلق به مزدوران وزارت اطلاعات در خارج کشور است که تحت عناوین مختلف از جمله عضو جدا شده، منتقد، منشعب، فعال حقوق بشر، خانواده و …. در خدمت رژیم و وزارت اطلاعات بوده و علیه مقاومت ایران- مجاهدین و پناهندگان به فعالیت مشغول هستند

این مزدوران را افشا کنید

مزدوران: کریم حقی- عادل اعظمی- حسن عزیزی- سعید ناصری- ادوارد ترمادویان- امیر موثقی- آرش صامتی پور- حمیرا محمدنژاد

You may also like...