مزدوران وزارت اطلاعات در خارج کشور را بشناسید- شماره۲

۲تصاویر فوق متعلق به مزدوران وزارت اطلاعات در خارج کشور است که تحت عناوین مختلفی که وزارت برایشان ساخته است از جمله عضو جدا شده، منتقد، منشعب، فعال حقوق بشر، خانواده و …. در خدمت اهداف رژیم و وزارت اطلاعات هستند. این مزدوران علیه مقاومت ایران- مجاهدین و پناهندگان به فعالیت مشغول هستند

این نفرات را بشناسید و افشا کنید

مزدوران: مسعود خدابنده- مونا حسین نژاد که به ایران رفت و آمد دارد- قربانعلی حسین نژاد- عیسی آزاده- مسعود جابانی- داوود باقروند- علی اکبر راستگو- بتول سلطانی

You may also like...