به روایت تصویر

به روایت تصویر

کودکان کار در ایران، زشت‌ترین پدیده اجتماعی

یکی از زشت‌ترین پدیدة اجتماعی که دستاورد شوم رژیم آخوندی است، کار کودک، و کودکان کار هستند. نمود بارز فقر شدید و شکاف عظیم طبقاتی.....

۱۱ اردیبهشت عید کارگران و زحمتکشان گرامى باد

11 ارديبهشت عيد كارگران و زحمتكشان گرامى باد
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵

۱۱ اردیبهشت عید کارگران و زحمتکشان گرامى باد

  11 ارديبهشت عيد كارگران و زحمتكشان گرامى باد

۱۱ اردیبهشت عید کارگران و زحمتکشان گرامى باد

11 ارديبهشت عيد كارگران و زحمتكشان گرامى باد

۱۱ اردیبهشت عید کارگران و زحمتکشان گرامى باد

  چهارم ماه مـه سال ۱۸۸۶، شهر شیکاگوی آمریکا شاهد به خون نشستن اعتصاب کارگران کارخانه‌ها و کارگاهها بود. این سرآغاز جنبشی بود که گرامیداشت.....

۱۱ اردیبهشت عید کارگران و زحمتکشان گرامى باد

چهارم ماه مـه سال 1886، شهر شیکاگوی آمریکا شاهد به خون نشستن اعتصاب کارگران کارخانه‌ها و کارگاهها بود. این سرآغاز جنبشی بود که گرامیداشت آن.....

آیس‌ریزن‌وِلت(Eisriesenwelt) ورفن، اتریش

  آیس‌ریزن‌وِلت(Eisriesenwelt) ورفن، اتریش غار آیس‌ریزن‌وِلت اتریش با ۴۲ کیلومتر طول بزرگ‌ترین غار جهان است. این غار بخش‌های هیجان انگیزی دارد که به شدت محبوب.....
فروردین ۲۸, ۱۳۹۵

غار یخی، کامچاتکا، روسیه

غار یخی، کامچاتکا، روسیه منطقه‌ی کامچاتکا هم به خاطر آب و هوای خشن و بی‌رحمش و هم به خاطر طبیعت بکر و دست‌نخورده‌اش مشهور شده.....

غار یخی، کامچاتکا، روسیه

غار یخی، کامچاتکا، روسیه منطقه‌ی کامچاتکا هم به خاطر آب و هوای خشن و بی‌رحمش و هم به خاطر طبیعت بکر و دست‌نخورده‌اش مشهور شده.....