به روایت تصویر

به روایت تصویر

گرمای شدید و مرگبار در کراچی

گرمای شدید و مرگبار در کراچی
تیر ۵, ۱۳۹۴